Danh mục cấp bậc: Tưởng nhóm

Trưởng phòng kiến trúc

Chúng tôi đang tìm kiếm TRƯỞNG PHÒNG KIẾN TRÚC để phát triển văn phòng (làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh), Trưởng phòng Thiết kế tại đây sẽ chịu trách nhiệm: – Tư vấn thiết kế và thực hiện ký kết hợp đồng thiết kế với khách hàng – Chịu trách nhiệm về KPI về sản Trưởng phòng kiến trúc